۱۳۹۴ تیر ۲۰, شنبه

مش چاپ سیلک

مش چاپ همان توری مخصوص چاپ سیلک است که روی 
چهاارچوب چوبی یا فلزی کشیده شده و شابلون چاپ سیلک
را می سازد 09124526223

توری چاپ برای مصارف گوناگون متفاوت است اما توری 
سایز 120 برای چاپ روی همه سطوح مسطح مناسب است و
به آن توری همه کاره نیز می گویند

سایز 120 
هر متر مربع 48 هزار تومان

09124526223
09107716244

تامین مواد اولیه چاپ سیلک

شابلن آماده - کاردک - توری - گیره